آسایشگاه سالمندان یارین مرکز تخصصی توانبخشی

 

آسایشگاه سالمندان یارین مرکز تخصصی توانبخشی می باشد .در آسایشگاه سالمندان یارین بیشتر از هر خانه سالمندانی روح زندگی ایجاد شده. آسایشگاه سالمندان یارین با بهره گیری از جوانان پر انرژی و نخبه در همه زمینه ها رویکرد جدیدی ایجاد کرده است. در آسایشگاه سالمندان یارین سالمند عزیز شما از صبح تا هنگام خواب برنامه مدون برای زندگی دارد . در آسایشگاه  سالمندان یارین زندگی در دوره سالمندی فاقد حس انتظار مرگ است .

 مرکز فیزیوتراپی

مرکز نگهداری از سالمندان یارین در حیطه توانبخشی با استخدام فیزیوتراپ و کار درمان در تمام روزهای هفته و حتی روزهای تعطیل هیچ زمانی را برای توانبخشی از دست نمیدهد. این ادعا که مرکز نگهداری سالمندان یارین بهترین تیم توانبخشی در میان مراکز سالمندان دارد جوابی جزء ساعتهای طولانی حضور تیم توانبخشی در آسایشگاه  سالمندان یارین ندارد .

بهترین خانه سالمندان در تهران بزرگترین بنای سالمندی کشور است که با حیاطی مشجر و زیبا تمام امکانات رفاهی برای سالمندان عزیز فراهم می اورد در خانه سالمندان یارین هیچ هزینه اضافی مبنی بر هزینه های جانبی نظیر لوازم بهداشتی و ( دریافت نمیگردد و در پایان ماه لیست تمام خدمات با فاکتور های اصل آزمایشگاه و داروخانه و…) ارائه میشود .

خانه سالمندان،آسایشگاه و مرکز توانبخشی سالمندان یارین

مرکز سالمندان یارین بهترین خانه سالمندان در تهران و  شادترین محیط را بابرگزاری جشنهای داخلی با گروه موزیک و شرکت تمام اعضاء خانواده های سالمندان عزیز فراهم آورده است.مرکز سالمندان یارین را حضور تمام وقت پزشک ، فیزیوتراپ،کاردرمان ، روانشناس بهره میبرد. که این مطلب مرکز سالمندان یارین را از سایر مراکز و آسایشگاه  های سالمندان مستثنی میکند .

در پایان به خوانندگان این مطلب نوید این موضوع را می دهیم که مرکز یارین، تفاوتی با خانه شخصی سالمند نداشته ومرکز نگهداری از سالمندان  یارین رضایت تمام سالمندان و خانواده هایشان را جلب خواهد کرد.