کارتریج لیزریbrother TN2060

کارتریج TN-2060 لیزری برادر،لیزری ودر رنگ مشکی تولید می شود.

هم چنین کارکرد ان ۷۰۰ برگ می باشد

این محصول در پرینترهای  لیزریbrotherزیر قابل استفاده است:

HL-2130 Brother printer

DCP-7055 Brother printer

برچسب ها