کارتریج لیزری Tcanon

کارتریج T لیزری کنان،لیزری ودر رنگ مشکی تولید می شود.

هم چنین کارکرد ان ۳۵۰۰ برگ  با پوشش ۵% می باشد

این محصول در پرینترهای  لیزریCanonزیر قابل استفاده است:


Canon L380
Canon L380S
Canon L390
Canon L400
Canon PC-D320
Canon PC-D340

برچسب ها