کارتریج لیزری سیاه و سفید  HP 16A

کارتریج ۱۶ اچ پی مخصوص پرینتر زیر است

پرینتر ۵۲۰۰
میزان کارکرد  برابر۱۲۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها