کارتریج لیزری رنگی hp CP3525 cm3530

کارتریج۵۰۴Aمشکی ↔CE250A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۵۰۴A ابی ↔CE251A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۵۰۴A زرد↔ CE252A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۵۰۴Aقرمز↔CE253A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

• HP Color LaserJet CP3525 and cm3530

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۵۰۴Aمشکی)CE250A برابر ۵۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی CE253A,CE252A, CE251A  برابر۷۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها