کارتریج لیزری رنگی hp 9500MFP

کارتریج۸۲۲Aمشکی ↔C8550A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۸۲۲A ابی ↔C8551A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۸۲۲A زرد↔ C8552A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۸۲۲Aقرمز↔C8553A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

HP Color LaserJet 9500,9500MFP Printer series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۸۲۲Aمشکی)C8550A برابر ۲۵۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی C8553A,C8552A, C8551A  برابر۲۵۰۰۰برگ در ماه می باشد

برچسب ها