کارتریج لیزری رنگی hp 4700

کارتریج۶۴۳Aمشکی ↔Q5950A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۶۴۳A ابی ↔Q5951A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۶۴۳A زرد↔ Q5952A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۶۴۳Aقرمز↔Q5953A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet 4700 Printer

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۶۴۳Aمشکی)Q5950A برابر ۱۲۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی Q5953A,Q5952A, Q5951A  برابر۱۳۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها