کارتریج لیزری رنگی hp 4025 4525

کارتریج۶۴۷Aمشکی ↔CE260A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۶۴۸A ابی ↔CE2611A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۶۴۸A زرد↔ CE262A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۶۴۸Aقرمز↔CE263A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet CP4025 and CP4525 Printers

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۶۴۷Aمشکی)CE260A برابر ۸۵۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی CE263A,CE262A, CE261A  برابر۱۱۰۰۰  برگ در ماه می باشد

برچسب ها