کارتریج لیزری رنگی hp 3800 3505

کارتریج۵۰۱Aمشکی ↔Q6470A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۵۰۲A ابی ↔Q6471A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۵۰۲A زرد↔ Q6472A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۵۰۲Aقرمز↔Q6473A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet 3600 Printer series

کارتریج مشکی ۵۰۱A علاوه بر پرینترهای بالا در  پرینتر فوق نیز استفاده می شود.

•HP Color LaserJet CP3505 and 3800 Printer series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۵۰۱Aمشکی)Q6470A برابر ۶۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی Q6473A,Q6472A, Q6471A  برابر۴۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها