کارتریج لیزری رنگی hp 3600 3505

کارتریج۵۰۱Aمشکی ↔Q6470A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۵۰۳A ابی ↔Q7581A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۵۰۳A زرد↔ Q7582A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۵۰۳Aقرمز↔Q7583A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet CP3505 and 3800 Printer series

کارتریج مشکی ۵۰۱A علاوه بر پرینترهای بالا در  پرینتر فوق نیز استفاده می شود.

•HP Color LaserJet 3600 Printer series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۵۰۱Aمشکی)Q6470A برابر ۶۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی Q7583A,Q7582A, Q7581A  برابر۶۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها