کارتریج لیزری رنگی hp 3500 3550 3700

کارتریج۳۰۸Aمشکی ↔Q2670A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۳۰۹A ابی ↔Q2671A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۳۰۹A زرد↔ Q2672A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۳۰۹Aقرمز↔Q2673A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet 3500 ,3550

کارتریج مشکی ۳۰۸A علاوه بر پرینترهای بالا در  پرینتر فوق نیز استفاده می شود.

•HP Color LaserJet3700 Series printers

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۳۰۸Aمشکی)Q2670A برابر ۶۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی Q2673A,Q2672A, Q2671A  برابر۴۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها