کارتریج لیزری رنگی hp 1525 1415

کارتریج۱۲۸Aمشکی ↔CE320A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۱۲۸A ابی ↔CE321A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۱۲۸A زرد↔ CE322A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۱۲۸Aقرمز↔CE323A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:


•HP LaserJet Pro CP1525 Color Printer series
•HP LaserJet Pro CM1415 Color MFP series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۱۲۸Aمشکی)CE320A برابر ۲۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی CE323A,CE322A, CE321A ّبرابر۱۲۰۰  برگ در ماه می باشد

برچسب ها