کارتریج لیزری رنگی hp 1025

کارتریج۱۲۶Aمشکی ↔CE310A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۱۲۶A ابی ↔CE311A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۱۲۶A زرد↔ CE312A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۱۲۶Aقرمز↔CE313A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP LaserJet Pro CP1025 ,1025NW Color Printer series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۱۲۶Aمشکی)CE310A برابر ۱۲۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی CE313A,CE312A,   CE311A  برابر۱۰۰۰  برگ در ماه می باشد.

قیمت کارتریج hp 1025

برچسب ها