کارتریج لیزری رنگی پرینتر ۵۲۲۵

کارتریج۳۰۷Aمشکی ↔CE740A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۳۰۷A ابی ↔CE741A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۳۰۷A زرد↔ CE742A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۳۰۷Aقرمز↔CE743A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet CP5225

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۳۰۷Aمشکی)CE740A برابر ۷۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی CE743A,CE742A, CE741A  برابر۷۵۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها