کارتریج جوهرافشان  hp 78

کارتریج ۷۸ اچ پی،جوهرافشان ودر سه رنگ ابی،قرمزوزرد تولید می شود.

هم چنین کارکرد ان ۵۶۰ برگ می باشد

این محصول در پرینترهای  جوهرافشان زیر قابل استفاده است:


HP Color Copier 180/HP Color Copier 210Lx
HP Color Copier 280/HP Color Copier 210
HP Deskjet 1220cse Printer/HP Deskjet 1220cxi Printer
HP Deskjet 3820 Color Inkjet Printer/HP Deskjet 6127 Printer
HP Deskjet 6122 Printer/HP Deskjet 940cvr Printer
HP Deskjet 930c Printer/HP Deskjet 995c Printer
HP Deskjet 970cse Printer/HP Deskjet 952c Printer
HP Deskjet 960cse Printer/HP Deskjet 950c Printer
HP Deskjet 960cxi Printer/HP Deskjet 920c Printer
HP Deskjet 932c Printer/HP Deskjet 940c Printer
HP Deskjet 990cse Printer/HP Deskjet 995ck color inkjet printer
HP Deskjet 970cxi Professional Series Printer/HP Deskjet 935c Printer
HP Deskjet 990cxi Professional Series Printer/HP Deskjet 990cm printer
HP Deskjet 9300 Printer
HP 1220xi Fax/HP 1230xi Fax/HP 1230 Fax
HP Officejet 5110v All-in-One/HP Officejet 5110 All-in-One
HP Officejet 5110xi All-in-One/HP Officejet g95 All-in-One
HP Officejet g85 All-in-One/HP Officejet g55xi All-in-One
HP Officejet g85xi All-in-One/HP Officejet g55 All-in-One
HP Officejet k60 All-in-One/HP Officejet k80xi All-in-One
HP Officejet k80 All-in-One/HP Officejet v40xi All-in-One
HP Officejet k60xi all color: printer/fax/scanner/copier
HP Officejet v40 All-in-One/HP Photosmart p1000/1000 Printer
HP Photosmart p1000xi Printer/HP Photosmart p1100xi Printer
HP Photosmart p1100 Printer/HP Photosmart 1115 Printer
HP Photosmart 1218xi Printer/HP Photosmart 1215vm Printer
HP Photosmart 1218 Printer/HP Photosmart 1315 Printer
HP PSC 750xi All-in-One/HP PSC 950xi All-in-One
HP PSC 950 All-in-One/HP PSC 950vr All-in-One

برچسب ها