کارتریج جوهرافشان  hp 45

کارتریج ۴۵ اچ پی،جوهرافشان ودر رنگ مشکی تولید می شود.

هم چنین کارکرد ان ۹۳۰ برگ می باشد

این محصول در پرینترهای  جوهرافشان زیر قابل استفاده است:


HP Color Copier 110
HP Color Copier 180/HP Color Copier 170
HP Color Copier 150/HP Color Copier 140
HP Color Copier 155/HP Color Copier 160
HP Color Copier 145/HP Color Copier 120
HP Color Copier 260/HP Color Copier 210Lx
HP Color Copier 280/HP Color Copier 210
HP Color Copier 270/HP Designjet 750c Plus Printer (E/A0-size)
HP Designjet 700 Printer/HP Designjet 750c Printer (E/A0-size)
HP Designjet 750c Printer/HP Designjet 755cm Printer
HP Designjet 750c Plus Printer/HP Designjet 700 Printer (E/A0-size)
HP Deskjet 1000cse Printer/HP Deskjet 1000cxi Printer
HP Deskjet 1120cse Printer/HP Deskjet 1120cxi Printer
HP Deskjet 1100c printer/HP Deskjet 1220cse Printer
HP Deskjet 1220cxi Printer/HP Deskjet 1600cm Printer
HP Deskjet 1600c Printer/HP Deskjet 1600cn Printer
HP Deskjet 6127 Printer/HP Deskjet 6122 Printer
HP Deskjet 722c Printer/HP Deskjet 712c Printer
HP Deskjet 720c Printer/HP Deskjet 710c printer
HP Deskjet 830c Printer/HP Deskjet 882c Printer
HP Deskjet 820cxi Printer/HP Deskjet 870cxi Printer
HP Deskjet 855c Printer/HP Deskjet 895cse Printer
HP Deskjet 890cxi Printer/HP Deskjet 832c Printer
HP Deskjet 890cse Printer/HP Deskjet 870cse Printer
HP Deskjet 895cxi Printer/HP Deskjet 820cse Printer
HP Deskjet 855cse printer/HP Deskjet 880c printer
HP Deskjet 855cxi printer/HP Deskjet 850c Printer
HP Deskjet 930c Printer/HP Deskjet 970cse Printer
HP Deskjet 952c Printer/HP Deskjet 960cse Printer
HP Deskjet 950c Printer/HP Deskjet 960cxi Printer
HP Deskjet 932c Printer/HP Deskjet 990cse Printer
HP Deskjet 970cxi Professional Series Printer/HP Deskjet 935c Printer
HP Deskjet 995ck color inkjet printer/HP Deskjet 990cxi Professional Series Printer
HP Deskjet 990cm printer/HP Deskjet 9300 Printer
HP 1220xi Fax
HP Officejet g85 All-in-One/HP Officejet g85xi All-in-One
HP Officejet g55 All-in-One/HP Officejet g55xi All-in-One
HP Officejet k60 All-in-One/HP Officejet k80xi All-in-One
HP Officejet k80 All-in-One/HP Officejet t45 All-in-One
HP Officejet k60xi all color: printer/fax/scanner/copier
HP Officejet Pro 1175cxi All-in-One/HP Officejet Pro 1150cse All-in-One
HP Officejet Pro 1175c All-in-One/HP Officejet Pro 1150c All-in-One
HP Officejet Pro 1170c All-in-One/HP Officejet Pro 1175cse All-in-One
HP Officejet Pro 1170cxi All-in-One/HP Officejet Pro 1170cse All-in-One
HP Officejet r80xi All-in-One/HP Officejet r60 All-in-One
HP Officejet r40xi All-in-One/HP Officejet r40 All-in-One
HP Officejet r80 All-in-One/HP Officejet t65xi All-in-One
HP Officejet t45xi All-in-One/HP Officejet t65 All-in-One
HP Photosmart p1000-1000 Printer/HP Photosmart p1000xi Printer
HP Photosmart p1100 Printer/HP Photosmart 1115 Printer
HP Photosmart p1100xi Printer/HP Photosmart 1215vm Printer
HP Photosmart 1218 Printer/HP Photosmart 1218xi Printer
HP Photosmart 1315 Printer

برچسب ها