کارتریج جوهرافشان hp 135

کارتریج ۱۳۵ اچ پی،جوهرافشان ودرسه رنگ ابی،قرمز،زرد تولید می شود.

هم چنین کارکرد ان ۳۳۰برگ می باشد

این محصول در پرینترهای  جوهرافشان زیر قابل استفاده است:

HP Deskjet 6943 Printer

HP Deskjet 6983 Printer

HP Deskjet D4163 Color Inkjet Printer

HP Officejet 100 Mobile Printer

HP Deskjet 6943 Printer -C8970C

HP Deskjet 6983 Printer-C8969C

HP Deskjet D4163 Color Inkjet Printer -C9068C

HP Officejet 100 Mobile Printer -CN551A

HP Officejet 6313 All-in-One Printer, Fax, Scanner, Copier

HP Photosmart C3183 All-in-One Printer

HP Photosmart D5063 Printer

HP Photosmart Pro B8353 Printer

HP Officejet 6313 All-in-One Printer, Fax, Scanner, Copier -Q8061C

HP Photosmart C3183 All-in-One Printer -Q8160C

HP Photosmart D5063 Printer -Q8485C

HP Photosmart Pro B8353 Printer -Q8492C

HP 132 Black Original Ink Cartridge

HP 138 Photo Original Ink Cartridge

HP Deskjet 460c Mobile Printer

HP Deskjet 460cb Mobile Printer

HP 132 Black Original Ink Cartridge -C9362HE

HP 138 Photo Original Ink Cartridge -C9369HE

HP Deskjet 460c Mobile Printer -C8150A

HP Deskjet 460cb Mobile Printer -C8151A

HP Deskjet 460wbt Mobile Printer

HP Deskjet 5743 Color Inkjet Printer

HP Deskjet 5943 Photo Printer

HP Deskjet 6543 Color Inkjet Printer

HP Deskjet 460wbt Mobile Printer -C8153A

HP Deskjet 5743 Color Inkjet Printer -C9016C

HP Deskjet 5943 Photo Printer -C9017C

HP Deskjet 6543 Color Inkjet Printer -C8963C

HP Deskjet 6623 Color Inkjet Printer

HP Deskjet 6843 Color Inkjet Printer

HP Deskjet 9803 Printer

HP Deskjet 9803d Printer

HP Deskjet 6623 Color Inkjet Printer -C9034C

HP Deskjet 6843 Color Inkjet Printer -C9031C

HP Deskjet 9803 Printer -C8165C

HP Deskjet 9803d Printer -C8166C

HP Officejet 4212 All-in-One Printer

HP Officejet 6213 All-in-One Printer

HP Officejet 6313 All-in-One Printer

HP Officejet 7213 All-in-One Printer

HP Officejet 4212 All-in-One Printer -Q5805A

HP Officejet 6213 All-in-One Printer -Q5801C

HP Officejet 6313 All-in-One Printer- Q8068C

HP Officejet 7213 All-in-One Printer -Q5560C

HP Officejet 7310xi All-in-One Printer

HP Officejet 7313 All-in-One Printer

HP Officejet 7410xi All-in-One Printer

HP Officejet 7413 All-in-One Printer

HP Officejet 7310xi All-in-One Printer -Q5563A

HP Officejet 7313 All-in-One Printer -Q5571C

HP Officejet 7410xi All-in-One Printer -Q5564A

HP Officejet 7413 All-in-One Printer -Q5570C

HP Officejet H470 Mobile Printer

HP Officejet H470b Mobile Printer

HP Officejet H470wbt Mobile Printer

HP Officejet K7103 Printer

HP Officejet H470 Mobile Printer -CB026A

HP Officejet H470b Mobile Printer -CB027A

HP Officejet H470wbt Mobile Printer -CB028A

HP Officejet K7103 Printer -CB041C

HP PSC 1613 All-in-One Printer

HP PSC 2353 All-in-One Printer

HP PSC 1613 All-in-One Printer-Q5594C

HP PSC 2210v All-in-One Printer -C8660A

HP PSC 2210xi All-in-One Printer -C8659A

HP PSC 2353 All-in-One Printer -Q5796C

HP PSC 2355 All-in-One Printer -Q5789B

HP PSC 2355v All-in-One Printer -Q5791A

HP PSC 2410 Photosmart All-in-One Printer -Q3087A

HP Photosmart 2573 All-in-One Printer,Scanner,Copier -Q7215C

HP Photosmart 2613 All-in-One

HP Photosmart 325 Compact Photo Printer

HP Photosmart 325 Compact Photo Printer

HP Photosmart 335 Compact Photo Printer

HP Photosmart 2613 All-in-One -Q5546C

HP Photosmart 325 Compact Photo Printer -Q3414B

HP Photosmart 325 Compact Photo Printer -Q3414C

HP Photosmart 335 Compact Photo Printer -Q6377B

HP Photosmart 385 Compact Photo Printer

HP Photosmart 425 Portable Photo Studio

HP Photosmart 428 Portable Photo Studio

HP Photosmart 475 Compact Photo Printer

HP Photosmart 385 Compact Photo Printer -Q6387C

HP Photosmart 425 Portable Photo Studio-Q7070A

HP Photosmart 428 Portable Photo Studio -Q7080C

HP Photosmart 475 Compact Photo Printer-Q7011B

HP Photosmart 475 Compact Photo Printer

HP Photosmart 8150 Photo Printer

HP Photosmart 8153 Photo Printer

HP Photosmart 475 Compact Photo Printer -Q7011C

HP Photosmart 8053 Printer-Q6351C

HP Photosmart 8150 Photo Printer -Q3399B

HP Photosmart 8153 Photo Printer -Q3399C

HP Photosmart 8453 Photo Printer

HP Photosmart 8753 Professional Photo Printer

HP Photosmart 8453 Photo Printer

HP Photosmart 8753 Professional Photo Printer

 

برچسب ها