قیمت کارتریج جوهر افشان T1291-T1294 اپسون

کارتریج جوهر افشان T1291-T1294 اپسون مخصوص پرینترهای اپسون:

Stylus SX230/235W/420W/425W/430W/435W/438W/440W/445W/525WD/535WD/620FW/BX925FW


Office B42WD/BX305F/305FW/320FW/525WD/535WD/625FWD/630FW/635FWD/925FWD/935FWD


Workforce WF-7015/WF-7515/WF-7525

ظرفیت چاپ :۱۰۰۰۰۰ برگ

برچسب ها