قیمت کارتریج جوهر افشان T0801-T0806  اپسون

کارتریج جوهرافشان T0801-T0806

مخصوص پرینترهای :

RX560/EPSON RX585/EPSON RX685;R265/ EPSON R285 /P50 EPSON/PX160/EPSON

Epson T0801     Black     ۱۴ml


Epson T0802     Cyan     ۱۴ml


Epson T0803     Magenta     ۱۴ml


Epson T0804     Yellow     ۱۴ml


Epson T0805     Light Cyan     ۱۴ml


Epson T0806     Light Magenta     ۱۵ml

برچسب ها