تونر AR621MT SHARP

کارتریج AR-621 MT شارپ،لیزری ودر رنگ مشکی تولید می شود.

هم چنین کارکرد ان ۲۸۰۰۰ برگ می باشد

این محصول در پرینترهای  لیزریSHARPزیر قابل استفاده است:


Sharp AR-M550
Sharp AR-M620U
Sharp MX-M550U
Sharp AR-M550N
Sharp AR-M700
Sharp MX-M620N
Sharp AR-M550U
Sharp AR-M700N
Sharp MX-M620U
Sharp AR-M620
Sharp AR-M700U
Sharp MX-M700N
Sharp AR-M620N
Sharp MX-M550N
Sharp MX-M700U

برچسب ها