تونر ۱۸۱ Toshiba

تونر فابریک ۱۸۱F/T توشیبا مشکی  ودر دومدل تی واف موجود می باشد ومخصوص دستگاه های  فتوکپی توشیبا زیر می باشد:

Toshiba E STUDIO 242

Toshiba E STUDIO 211

Toshiba E STUDIO 212

Toshiba E STUDIO  ۱۸۱C

TOSHIBAE STUDIO 182C

 

کارکرد  تونر مشکی ان برابر ۱۰۰۰۰ برگ در ماه می باشد

هم چنین شایان ذکر است که تونر فابریک ۱۸۱F/T Toshiba  باید دارای هولگرام شرکت بدر الکتریک باشد.

برچسب ها