تونر پاناسونیک KX-FAT411E

تونر KX-FAT411E در دستگاه های پاناسونیک زیر قابل استفاده است:
multifuncionais Panasonic modelos
KX-MB1900/2000/2010/2020
2025/2030/2061/2062/2090
 
تعداد چاپ کاغذ تونر KX-FAT411E برابر ۲۰۰۰ برگ در ماه می باشد
برچسب ها