تونرپاناسونیک KXFA85E

تونر KX-FA85E در دستگاه های پاناسونیک زیر قابل استفاده است:
multifuncionais Panasonic modelos
 kx-flb851/kx-flb852/kx-flb853/kx-flb801/kx-flb802
kx-flb803/kx-flb811/kx-flb812/kx-flb813
 
تعداد چاپ کاغذ تونر KX-FA85E برابر ۵۰۰۰ برگ در ماه می باشد
برچسب ها