کارتریج لیزری رنگی hp 4600 4610 4650

کارتریج۶۴۱Aمشکی ↔C9720A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۶۴۱A ابی ↔C9721A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۶۴۱A زرد↔ C9722A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۶۴۱Aقرمز↔C9723A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet 4600 /4650 /4610 Printer series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۶۴۱Aمشکی)C9720A برابر ۹۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی C9723A,C9722A, C9721A  برابر۱۰۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها