تونرپاناسونیکKXFA83E

تونر KX-FA83E در دستگاه های پاناسونیک زیر قابل استفاده است:
multifuncionais Panasonic modelos
KX-FL511/512/513/540/541/542
543/611/612/613/fm651/flm652/653
 
تعداد چاپ کاغذ تونر KX-FA83E برابر ۲۵۰۰ برگ در ماه می باشد
برچسب ها