کارتریج panasonic

تونرپاناسونیک KXFA85E
تونرپاناسونیک KXFA85E تونر KX-FA85E در دستگاه های پاناسونیک زیر قابل استفاده است: multifuncionais Panasonic modelos  kx-flb851/kx-flb852/kx-flb853/kx-flb801/kx-flb802kx-flb803/kx-flb811/kx-flb812/kx-flb813   تعداد چاپ کاغذ تونر KX-FA85E برابر ۵۰۰۰ برگ در ماه می باشد
تونر پاناسونیک KX-FAT411E
تونر پاناسونیک KX-FAT411E تونر KX-FAT411E در دستگاه های پاناسونیک زیر قابل استفاده است: multifuncionais Panasonic modelos KX-MB1900/2000/2010/2020 2025/2030/2061/2062/2090   تعداد چاپ کاغذ تونر KX-FAT411E برابر ۲۰۰۰ برگ در ماه می باشد
تونرپاناسونیکKXFA83E
تونرپاناسونیکKXFA83E تونر KX-FA83E در دستگاه های پاناسونیک زیر قابل استفاده است: multifuncionais Panasonic modelos KX-FL511/512/513/540/541/542 543/611/612/613/fm651/flm652/653   تعداد چاپ کاغذ تونر KX-FA83E برابر ۲۵۰۰ برگ در ماه می باشد