کارتریج brother

کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3145
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3145 میانگین صفحات چاپ شده : ۳۵۰۰ نوع کارتریج : لیزری رنگ : مشکی دستگاههای سازگار : DCP 8060- DCP 8065DN- MFC 8460- MFC 8860DN- HL5250 DN- HL 5240-HL 5270DN مدل : brother-TN-3145  
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3185
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3185 رنگ : مشکی دستگاههای سازگار : DCP 8060- DCP 8065DN- MFC 8460- MFC 8860DN-HL5250 DN -HL 5240 میانگین صفحات چاپ شده : ۷۰۰۰ نوع کارتریج : لیزری مدل : brother-TN-3185
کارتریج لیزریbrother TN3290
کارتریج لیزریbrother TN3290 کارتریج TN-3290 لیزری برادر،لیزری ودر رنگ مشکی تولید می شود. هم چنین کارکرد ان ۸۰۰۰ برگ می باشد این محصول در پرینترهای  لیزریbrotherزیر قابل استفاده است:  DCP 8070 Brother printer DCP 8085DN Brother printer MFC 8370DN Brother printer HL 5370DWBrother printer MFC 8380DN Brother printer MFC ...
کارتریج لیزریbrother TN2060
کارتریج لیزریbrother TN2060 کارتریج TN-2060 لیزری برادر،لیزری ودر رنگ مشکی تولید می شود. هم چنین کارکرد ان ۷۰۰ برگ می باشد این محصول در پرینترهای  لیزریbrotherزیر قابل استفاده است: HL-2130 Brother printer DCP-7055 Brother printer
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3250
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3250 نوع کارتریج : لیزری رنگ : مشکی دستگاههای سازگار : DCP 8070-DCP 8085DN-MFC 8370DN-MFC 8380DN-MFC 8880DN-HL 5340D-HL 5370DW-5350D میانگین صفحات چاپ شده : ۳۵۰۰ مدل : brother-TN-3250
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3060
کارتریج پرینتر لیزری برادر brother TN-3060 نوع کارتریج : لیزری رنگ : مشکی دستگاههای سازگار : MFC 8040-MFC 8440- MFC 8840D-MFC 8220- HL 5130- HL 5140- HL 5150D میانگین صفحات چاپ شده : ۷۵۰۰ مدل : brother-TN-3060  
کارتریج لیزری brother TN2025
کارتریج لیزری brother TN2025 کارتریج TN-2025 لیزری برادر،لیزری ودر  رنگ مشکی تولید می شود. هم چنین کارکرد ان ۲۵۰۰ برگ می باشد این محصول در پرینترهای  لیزریbrotherزیر قابل استفاده است: HL 2040 brother printer HL 2070N  brother printer fax 2820 brother fax 2920 brother DCP 7010  brother printer MFC ...